Yazar arşivleri

DİSLEKSİ MÜDAHALE PROGRAMI NEDİR?

Disleksi Müdahale Programı Nedir? En genel tanımıyla disleksi, akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunları ile kendini gösteren nörolojik temelli bir farklılıktır. Özgül öğrenme güçlüğü kategorisinin alt alanlarından olan disleksi özgül öğrenme güçlüğü grubunun %85’ini oluşturmaktadır. Okul çağında ki her beş çocuktan birisi disleksi belirtileri göstermektedir. Bu yüksek orana rağmen ülkemizde disleksi alanında geliştirilmiş uzmanlar tarafından …

OTAMATİK PATERN TESTİ

OTAMATİK PATERN TESTİ En genel tanımıyla disleksi, akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunları ile kendini gösteren nörolojik temelli bir farklılıktır. Disleksinin temelinde sesi fark etme, çözümleme, kısa süreli bellek ve patern patern farklılıkları vardır. Disleksiyi açıklamaya çalışan otomatikleşme sorunu görüşüne göre disleksi serebellumdaki hafif bir fonksiyon bozukluluğunun ürünüdür. Serebellumdaki bu fonksiyon bozukluğu,motor davranışlarının otomatikleşmesini ve …

AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİ

AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİ Fotoğrafik Tanıma Temelli Okuma Yöntemi Okuma işlevi beynin birçok bölgesinin katılımıyla gerçekleştirilen kollektif bir işlemdir. Kelimeler binlerce piksel parçası olarak gözümüz aracılığıyla beynimize iletilir,pikseller birleştirilerek kelimeler birer sembol haline getirilir, daha sonra bu semboller görüntü ve ses karşılığı bulunur en son anlam karşılaştırılması yapılarak okuma ve anlamlandırma işlemi tamamlanmış …

OTİZM NEDİR?

Otizm nedir? Otizm, bireyin dış dünyadaki uyaranları algılamasını, aldığı bilgileri düzenleyip kullanılmasını etkileyen, yaşam boyu süren gelişimsel bozukluktur. Otizm, bireyin dış dünyadaki uyaranları algılamasını, aldığı bilgileri düzenleyip kullanılmasını etkileyen, yaşam boyu süren gelişimsel bozukluktur. Kaynağı psikolojik değil, nörolojiktir, diğer bir deyişle beynin işlev bozukluklarına bağlıdır. Otizmin beynin ve merkezi sinir sisteminin yapısındaki organik farklılık ya …