Aylık arşiv: Kasım, 2020

Denver 2 Gelişim Tarama Testi

Denver II 0-6 yaş arasındaki, sağlıklı görünümde olan çocuklara uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendiren bu test, belirti vermemiş olan gelişimsel sorunları taramada, kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada, ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları (örneğin perinatal sorunlar geçirmiş bebekleri) izlemede değerlidir.

CATTEL 2A ZEKA TESTİ

Bu test R.B. Cattel tarafından geliştirimiş ve Türkçe uyarlaması Bağlan Toğrol tarafından yapılmıştır. Kültürde n bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. Kültürden arınmış bir testtir. Bütün toplumlara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar ayrılır. Bursa da Mavi Ağaç Psikoloji Merkezinde Uygulanmaktadır.

Wisc-r Zeka Testi

WISC-R zeka testi, David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir. Bursa Mavi Ağaç Psikoloji’de bu testi uygulatabilirsiniz.

Cas Zeka Testi Nedir?

CAS Testi 5-17 yaş grubu çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. CAS  Testi (Cognitive Assessment System) yani Zihinsel Değerlendirme Sistemi anlamına gelir. Cas testi Bursa Mavi Ağaç Psikoloji & Danışmanlık Merkezinde Uygulanmaktadır.

Psikolojik Testler

Zeka Testleri Gelişim Testleri Dikkat Testleri Projektif Testler Cas Zeka Testi Denver-II GTT MOXO Dikkat Testi Beier Cümle Tamamlama Testi Wisc-r IV Zeka Testi AGTE Gelişim Testi d2 Dikkat Testi Luisa Düss Psikanalitik Hikayeler Good Enougt İnsan Çiz Metropolitan Testi Burdon Dikkat Testi Tematik Algı Testi (TAT) Porteus Labirentleri Peabody Alıcı Dil Frosting Görsel Algı …