Kategori «Genel»

Denver 2 Gelişim Tarama Testi

Denver II 0-6 yaş arasındaki, sağlıklı görünümde olan çocuklara uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendiren bu test, belirti vermemiş olan gelişimsel sorunları taramada, kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada, ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları (örneğin perinatal sorunlar geçirmiş bebekleri) izlemede değerlidir.

CATTEL 2A ZEKA TESTİ

Bu test R.B. Cattel tarafından geliştirimiş ve Türkçe uyarlaması Bağlan Toğrol tarafından yapılmıştır. Kültürde n bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. Kültürden arınmış bir testtir. Bütün toplumlara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar ayrılır. Bursa da Mavi Ağaç Psikoloji Merkezinde Uygulanmaktadır.

Wisc-r Zeka Testi

WISC-R zeka testi, David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir. Bursa Mavi Ağaç Psikoloji’de bu testi uygulatabilirsiniz.

Cas Zeka Testi Nedir?

CAS Testi 5-17 yaş grubu çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. CAS  Testi (Cognitive Assessment System) yani Zihinsel Değerlendirme Sistemi anlamına gelir. Cas testi Bursa Mavi Ağaç Psikoloji & Danışmanlık Merkezinde Uygulanmaktadır.

Psikolojik Testler

Zeka Testleri Gelişim Testleri Dikkat Testleri Projektif Testler Cas Zeka Testi Denver-II GTT MOXO Dikkat Testi Beier Cümle Tamamlama Testi Wisc-r IV Zeka Testi AGTE Gelişim Testi d2 Dikkat Testi Luisa Düss Psikanalitik Hikayeler Good Enougt İnsan Çiz Metropolitan Testi Burdon Dikkat Testi Tematik Algı Testi (TAT) Porteus Labirentleri Peabody Alıcı Dil Frosting Görsel Algı …

PSİKOLOG EBRU ÇAKIR

EĞİTİM BİLGİLERİ 2019 – Halen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü (Lisans) 2015 – 2019 Bursa Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Diploma Notu: 3.62 Psikoloji Bölümü 2014 – 2015 Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfı İŞ DENEYİMLERİ Ocak 2020 – Halen Mavi Ağaç Psikoloji & Danışmanlık Merkezi -Psikolog …

DİSLEKSİ MÜDAHALE PROGRAMI NEDİR?

Disleksi Müdahale Programı Nedir? En genel tanımıyla disleksi, akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunları ile kendini gösteren nörolojik temelli bir farklılıktır. Özgül öğrenme güçlüğü kategorisinin alt alanlarından olan disleksi özgül öğrenme güçlüğü grubunun %85’ini oluşturmaktadır. Okul çağında ki her beş çocuktan birisi disleksi belirtileri göstermektedir. Bu yüksek orana rağmen ülkemizde disleksi alanında geliştirilmiş uzmanlar tarafından …

OTAMATİK PATERN TESTİ

OTAMATİK PATERN TESTİ En genel tanımıyla disleksi, akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunları ile kendini gösteren nörolojik temelli bir farklılıktır. Disleksinin temelinde sesi fark etme, çözümleme, kısa süreli bellek ve patern patern farklılıkları vardır. Disleksiyi açıklamaya çalışan otomatikleşme sorunu görüşüne göre disleksi serebellumdaki hafif bir fonksiyon bozukluluğunun ürünüdür. Serebellumdaki bu fonksiyon bozukluğu,motor davranışlarının otomatikleşmesini ve …

AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİ

AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİ Fotoğrafik Tanıma Temelli Okuma Yöntemi Okuma işlevi beynin birçok bölgesinin katılımıyla gerçekleştirilen kollektif bir işlemdir. Kelimeler binlerce piksel parçası olarak gözümüz aracılığıyla beynimize iletilir,pikseller birleştirilerek kelimeler birer sembol haline getirilir, daha sonra bu semboller görüntü ve ses karşılığı bulunur en son anlam karşılaştırılması yapılarak okuma ve anlamlandırma işlemi tamamlanmış …