Yazar arşivleri

Uzman Psikolojik Danışman Ömer AKTÜRK Bursa'da danışanlarına hizmet vermektedir.

Denver 2 Gelişim Tarama Testi

Denver II 0-6 yaş arasındaki, sağlıklı görünümde olan çocuklara uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendiren bu test, belirti vermemiş olan gelişimsel sorunları taramada, kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada, ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları (örneğin perinatal sorunlar geçirmiş bebekleri) izlemede değerlidir.

CATTEL 2A ZEKA TESTİ

Bu test R.B. Cattel tarafından geliştirimiş ve Türkçe uyarlaması Bağlan Toğrol tarafından yapılmıştır. Kültürde n bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. Kültürden arınmış bir testtir. Bütün toplumlara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar ayrılır. Bursa da Mavi Ağaç Psikoloji Merkezinde Uygulanmaktadır.

Wisc-r Zeka Testi

WISC-R zeka testi, David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir. Bursa Mavi Ağaç Psikoloji’de bu testi uygulatabilirsiniz.

Cas Zeka Testi Nedir?

CAS Testi 5-17 yaş grubu çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. CAS  Testi (Cognitive Assessment System) yani Zihinsel Değerlendirme Sistemi anlamına gelir. Cas testi Bursa Mavi Ağaç Psikoloji & Danışmanlık Merkezinde Uygulanmaktadır.

Psikolojik Testler

Zeka Testleri Gelişim Testleri Dikkat Testleri Projektif Testler Cas Zeka Testi Denver-II GTT MOXO Dikkat Testi Beier Cümle Tamamlama Testi Wisc-r IV Zeka Testi AGTE Gelişim Testi d2 Dikkat Testi Luisa Düss Psikanalitik Hikayeler Good Enougt İnsan Çiz Metropolitan Testi Burdon Dikkat Testi Tematik Algı Testi (TAT) Porteus Labirentleri Peabody Alıcı Dil Frosting Görsel Algı …

İLAÇSIZ PANİK ATAK TEDAVİSİ

“Panik Atağı” çarpıntı, terleme, titreme, boğulma ya da nefes alamama hissi, göğüste ağrı veya sıkışma, bulantı, karın ağrısı, baş dönmesi, dengesizlik gibi bedensel duyumların olağan dışı yoğunlukta hissedildiği, beraberinde kontrolünü kaybetme, delirme korkusu ya da ölüm korkusu ile karakterize bir süreçtir. Panik atak hastası ani olarak gelen nöbetler karşısında korku ve panik hali içindedir. Kalp krizi …

ÇOCUKTA ÖZ GÜVEN GELİŞİMİ

Çocukta Özgüven Gelişimi Güven duygusu, insanoğlunun yaşamında kazanması gereken en temel duygulardan biridir. Temel güven duygusu kazanıldığında yaşamın ilerleyen dönemlerinde birey bağımsız, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kararlarını alabilen, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini olduğu gibi kabul edebilen ve tüm bireysel özellikleriyle değerli olduğunu görebilen bir birey haline gelir. Güven duygusunun temelleri daha yaşamın başlarında …

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU NEDİR?

Şampiyon Öğrenci Koçluğu Nedir? Öğrenci Koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenciile koç arasında kurulan işbirliğidir. Öğrenci Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Ögrencinin okul yasami ve hayatinin diger alanlarini düzenlemesinde yeni bakis açilari gelistirir. Ögrenci ve Egitim koçlugu, koç ve ögrenci arasinda kurulan, …

DEPRESYON NEDİR?

Depresyon nedir? Latince “depressus” kelimesinden gelen depresyon sözcüğü, çökme, kendini kederli hissetme anlamındadır. Depresyon; kişinin mutlu olma ve hayattan zevk alma özelliğini geçici olarak kaybettiği, duygu ve düşüncelerinin işlevselliğini yitirdiği psikiyatrik bir hastalıktır. Depresyon genelde; sebepsiz sıkıntı, bunaltı,karamsarlık, umutsuzluk, huzursuzluk, gerginlik, hiçbir şeyden zevk almama, uyku sorunları, iştah sorunları, yaşamına son verme düşünceleri gibi faktörlerle …